Tolerancia analízis

A TINA programban megadható az áramköri elemek tûrése, amely Monte Carlo analízishez (statisztikai ellenõrzés) vagy az un. Worst Case elemzéshez használható fel. Az eredmények statisztikai kiértékelése alapján meghatározható a várható érték, a szórás és a hozam.
A kurzorral egy adott görbére állva a program kijelzi az adott alkatrészre vonatkozó értékeket, így a szélsõséges értékek is értelmezhetõk. Az egyes alkatrészekhez megadott tûrésmodellek lehetõvé teszik az egyenletes, a Gauss-féle és az általános eloszlást. Az általános eloszlást használva meghatározhatunk aszimmetrikus tûrést és csoportra vonatkoztatott tûrést is. A csoportra vonatkoztatott tûrés segítségével modellezhetõ akár az un. negatív csatolás is, ahol az egyik csoportban lévõ alkatrészek értékei egy másik csoport értékeivel ellentétes irányba változnak.

Monte-Carlo Analysis


 
Copyright © 2018 DesignSoft Kft. Minden jog fenntartva.