Szimbolikus analízis

A TINA szimbolikus analízise képlet formájában elõállítje akár az átviteli függvényt akár az eredõ ellenállást vagy impedanciát. Az egyenáramú és a váltakozó áramú analizálás során a TINA teljesen szimbolikus vagy félszimbolikus formában (egyes elemértékeket is felhasználva) állítja elõ a képleteket, míg a tranziens analízis során az idõfüggvényt határozza meg. Az áramköri változókra azok szimbolikus nevével, vagy az egyes elemek értékével lehet hivatkozni. A kifejezéseket kinyomtatva vagy a másolás - beillesztés paranccsal bármely Windows programba átmásolva nagy hatékonysággal készíthetünk oktatási- és vizsgaanyagot, könyvillusztrációt stb. A szimbolikus analízis segítségével kiszámíthatók és megrajzolhatók a lineáris áramkörök pólusai és zérusai.

Symbolic analysis producing the closed form expression of the transfer function


 
Copyright © 2018 DesignSoft Kft. Minden jog fenntartva.