Digitális VHDL szimuláció

A VHDL (VHSIC (Very High Speed Integrated Circuits) Hardware Description Language) egy az IEEE által elfogadott digitális áramkörök leírására szolgáló nyelv, amelyet digitális áramamkörök tervezéséhez használnak.

A TINA 7 és magasabb verziói rendelkeznek beépített VHDL fordítóval és szimulátorral. A TINA-ban elkészített digitális áramkör a VHDL szimuláció során automatikusan egy VHDL állománnyá konvertálódik. Az áramkörben elhelyezhetőek VHDL makrók, amelyek tetszőlegesen módosíthatóak. A VHDL nyelvnek az IEEE standard mellett a másik nagy előnye, hogy később mint FPGA vagy CPLD elememként is realizálhatóak.

A TINA képes az áramkörből szintetizálható VHDL kód legenerálására, a megfelelő VHD/UCF állományok (T & M/VHD & UCF file generálás), valamint a letöltéshez szükséges bináris file legyártására, amelyeket  Xilinx board-ra letölthetünk a Xilinx WebPACK segítségével.

Példa: a következő áramkörben lévő számláló VHDL nyelven lett megírva.

 

Az Analízis/Digitális VHDL szimuláció futtatása után a következő eredményt kapjuk:

 

Az áramkörben lévő VHDL makró tartalma megtekinthető, dupla klikk majd az Makró megnyitás választásával.

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;

----------------------------------------------------

ENTITY counter is port(
clock: in std_logic;
clear: in std_logic;
QA, QB, QC, QD: out std_logic);
END counter;

----------------------------------------------------

ARCHITECTURE behv of counter is
signal Pre_Q: unsigned( 3 downto 0 );

BEGIN

-- behavioral description of the counter

process(clock, clear)
begin
if clear = '1' then
Pre_Q <= "0000";
elsif (clock='1' and clock'event) then
QA <= Pre_Q(0); QB <= Pre_Q(1); QC <= Pre_Q(2); QD <= Pre_Q(3);
Pre_Q <= Pre_Q + 1; end if; end process;

END behv;

A VHDL kód szabadon módosítható, az eredmény rögtön látható.

Módosítsuk a  Pre_Q <= Pre_Q + 1; sort a következőre Pre_Q <= Pre_Q + 2; majd zárjuk be a dialógust

Az Analízis/Digitális VHDL szimuláció futtatása után a következő eredményt kapjuk

Az áramkört a TINA interaktív módjában is futtathatja.

 


 
Copyright © 2018 DesignSoft Kft. Minden jog fenntartva.