Tervezőeszköz

A TINA-ban lévő Tervezőeszköz funkció használatával lehetőség van áramkörök parametrikus tervezésére. A Bemeneti Paraméterek táblázatban megadott értékeket és a Kifejezések szerkesztő ablakban megadott kifejezéseket veszi figyelembe a program. A program ellenőrzi, hogy az adott paraméter a Max és a Min értékek között van e, majd kiértékeli a szerkesztő ablakban lévő kifejezéseket. Az áramköri elemek új értékei megjelennek az áramkörszerkesztőben, amik a szimuláció során ellenőrizhetőek.

Például, ez a tervezőeszköz ki tudja számítani egy erősítő kapcsolás visszacsatoló vagy egyéb ellenállás és kapacitás értékeit az előírt erősítés és sávszélesség paramétereknek megfelelően vagy ki tudja számítani egy tápegység áramkör komponenseinek az értékeit, teljesítve a kimeneti feszültség és hullámosság követelményeit..
A Bemeneti Paraméterek táblázatban megadott értékek és a Kifejezések szerkesztő ablakban megadott kifejezések jól dokumentálják az adott áramkör tervezését.
Hasznos az elektronikai eszközöket gyártó cégek számára, áramköreik tervezésére és dokumentálására.
Nézzünk egy példát a tervezőeszköz használatára, egy műveleti erősítőt tartalmazó áramkörön keresztül.
Nyissuk meg a Invert Gain OPA350 Test Circuit Design.TSC áramkört az Examples\Design Tool mappából. A TINA áramkörszerkesztőjében a következő áramkör jelenik meg:

Az Rf és a Vref értékeket fogjuk beállítani a táblázatban specifikált Gain és Vout_DC paraméterek segítségével.
Hívjuk meg a Tervezőeszközt az Eszközök menüből. A következő dialógus fog megjelenni.

Itt állithatjuk be a bemeneti paraméterek értékeit Gain (Vout/Vin), DC kimeneti feszültség (Vout_DC) és még más paramétereket. Itt láthatjuk a Max és a Min értékeket is. Ezen értékeket módosíthatjuk, ha a Beállítások/Opciók menüben engedélyezzük ezt. Hivatkozhatunk áramköri elemekhez hozzárendelt paraméterekre, például a Vout_DC paraméternél szereplő V1-200m érték azt jelzi, hogy a DC kimeneti feszültség legfeljebb V1-200m lehet, ahol V1 az IC tápfeszültsége.

A tervezési eljárás futtatásához nyomjuk meg a gombot, vagy használjuk az F9 billentyűt, vagy a Futtat parancsot a menüből. Ha az interaktív mód már el van indítva, akkor az eredményt azonnal látjuk.

A Kifejezések szerkesztő ablakban (Több... gomb) a tervezési eljárást meghatározó kifejezéseket láthatjuk. A kifejezések a TINA Interpreterben megszokott szintakszist követik.

A kiszámolt kifejezések értékei az utolsó számítás eredményeit mutatják (most Rf=[10.011k], Vref=[227.0455m]). Most állítsuk át a Gain bemeneti paramétert -1-re, Vout_DC paramétert 3V-ra és tervezzük újra az áramkört a Futtat paranccsal. A Kifejezések résznél a következőt fogjuk látni:

A:= 10^(Aol/20)
Rg:= Rscale
Rf:=-Gain*Rg*(1 + 1/A)/(1+Gain/A)
Rf=[1.0002k]
Vref:= Vout_DC/(1+Rf/Rg)
Vref=[1.4998]

Az új értékeket rögtön láthatjuk az áramkörszerkesztőben (bordó szín). Nyomjuk meg a DC gombot a kimeneti feszültség ellenőrzéséhez.

Futtasuk az AC Transzfer analízist a Bode diagram kirajzolásához.

A kisfrekvenciás erősítés 0dB, ami eleget tesz a Vout/Vin=-1 feltételnek. Bonyolultabb példák a Examples\Design Tool mappában találhatóak Bármely áramkörhöz készíthető tervezési procedúra, amely az áramkörrel együtt elmentődik.

További információkért használja a TINA online Help-et (Segít gomb a Tervezőeszköznél) vagy használja a www.tina.com weboldalon a Dokumentáció linket (Advanced Topics manual)

Copyright © 2018 DesignSoft Kft. Minden jog fenntartva.