Egyenáramú, váltakozó áramú és tranziens analízis

Az egyenáramú analízis a nemlineáris analóg áramkörök munkapontjának és átviteli görbéjének kiszámítására használható. Az optimalizáló funkció segítségével - az áramkör egyes paramétereinek értékét automatikusan változtatva - a TINA optimálisan beállítja az áramkör kimenõjelének értékét a megadott célfüggvény szerint. A váltakozó áramú analízis segítségével kiszámítható a teljes feszültség-, áram-, impedancia- és teljesítményérték, és a program Bode diagramokat, Nyquist diagramokat és csoportfutási idõ jelleggörbéket is fel tud rajzolni. A tranziens analízis során a programmal az analóg és a vegyes (analóg/digitális) áramkörök kimenõjelének idõfüggvénye is felrajzolható. A áramköri paraméterek értékei minden analizáló üzemmódban léptethetõk akár lépésenként akár folytonosan, és hasonlóan léptethetõ környezeti hõmérséklet is.

AC Analysis with parameter stepping


 
Copyright © 2018 DesignSoft Kft. Minden jog fenntartva.